Här fanns data som hade lagts till av en mallhanterare som vi härmed vill ta bort på detta sätt från cache