Varför anlita en interimskonsult?

Kompetens.

Interimskonsulter har upplevt hur många företag arbetar på insidan och vet hur effektiviseringar och förbättringar slår igenom. De besitter kompetens som är svår att få tag i på annat sätt.

Raka svar på svåra frågor

Konsulter är objektiva och sällan påverkade av personalpolitik. De berättar vad de tycker du behöver höra, inte vad de tror du vill höra.

Risk för felrekrytering minimeras

En felrekrytering på en kritisk position kan bli förödande. Att hyra in rätt kompetens minimerar risken att för ett dyrtbart fel med flera ggr.

Ont om tid

Att anlita en interimschef är ett alternativ för att nå resultat snabbt när det inte finns tid eller behov av en tillsvidareanställning.

Interim Manangement idag

Förr fick du ett mindre urval som den utvalda interimbyrån kunde erbjuda. Idag skannar man av hela konsultmarknaden efter den bäste interim konsulten.