Interimschef

Att anlita en interim ledare, interimschef, är ofta ett bra alternativ när det antingen inte finns tid för en rekrytering, eller behov på sikt av en tillsvidareanställd.